Generalforsamling - DKK Esbjerg

Varde Dyrehospital
Gå til indhold

Generalforsamling

OS

Dagsorden til ordinær generalforsamling

27
. august 2019 kl. 19:30 i

Midtgård,

Ravnsbjergvej 6, 6710 Esbjerg VDagsorden

a) Valg af dirigent
b) Valg af referent
c) Valg af stemmetæller
d) Beretning om lokalafdelingens virksomhed
e) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
f) Lokalafdelingens fremtidige virksomhed
g) Indkomne forslag, sendes via mail til post@dkkesbjerg.dk
h) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Jette Falk på valg (modtager genvalg) samt et bestyrelsesmedlem og to suppleanter.

i) Valg af revisor og revisorsuppleant

j) Eventuelt
Ja, jeg deltagerTilbage til indhold